Menetelmällisen kirjallisuuden antologia (toim. Teemu Ikonen)

Menetelmällisen kirjallisuuden antologia (toim. Teemu Ikonen) esittelee kansainvälisessä ja kotimaisessa kirjallisuudessa kehitettyjä kirjoittamisen menetelmiä, keksii uusia ja soveltaa niitä käytäntöön. Se näyttää runsain esimerkein, millaisia tuloksia menetelmistä on saatu ja saadaan kirjallisuudessa ja sen leveillä reuna-alueilla. Erityisesti teoksen sivuilta käy ilmi, mihin kaikkeen menetelmällinen kirjallisuus taipuu suomen kielellä: syvällisistä sanaleikeistä mutkikkaisiin kaunokirjallisiin ja eri ilmaisuvälineitä yhdisteleviin rakennelmiin, hätkähdyttävistä klassikkomuunnelmista traumaattisten aiheiden tuoreeseen käsittelyyn.

Kirjan lisäksi antologia sisältää Markku Eskelisen ja Maria Matinmikon digitaalisen proosateoksen Lähes tunnistamaton mahdollisuus menettää, jossa käytetään ohjelmoinnin suomia keinoja tekstin ja lukemisen ajan menetelmälliseen käsittelyyn. Teos julkaistaan Nokturno.fi-sivustolla.

Lisätietoa antologiasta